Activity

  • Ruhani posted an update 4 months, 2 weeks ago

    Mumqin nahin tujhe bhulna na hi mere bas ki baat hai.!

    Tere khayalon ki tasweer nahin hun ye aur baat hai.!!